top of page
Search

האמת יוצאת לאור עם דוח מומחה מטעם בית משפט. לעיונכם כי הדוח קובע שחברת טודובום אינה הונאה מסוג כלשהי

https://13tv.co.il/item/special/advertorial/dgvm1-902508783/טודובום אינה הונאת פירמידה, אינה הונאת פונזי ואינה הונאה מכל סוג!!

כך קבע מומחה אובייקטיבי מטעם בית המשפט בשבוע שעבר.. המומחה אישר את מה שאנחנו טוענים שנים, ללא כחל וסרק זאת בניגוד להשמצות חסרות הבסיס שהחברה סופגת בשנים אחרונות, מיום הקמתה.

כפי שכולכם יודעים, בשבוע האחרון האמת יצאה לאור כאשר כבוד השופטת כרמית בן אליעזר מבית משפט השלום בראשון לציון החליטה כי הדרך הנכונה להכריע בשאלה האם טודובום היא חברה שמתנהלת בצורה תקינה, היא למנות מומחה אובייקטיבי בהסכמת הצדדים וכך היה.

ראוי לציין, שלמרות שנטל ההוכחה רבץ על כתפיו של לירן פידל וטודובום לא הייתה מחוייבת להיענות לבקשה למינוי מומחה,למעשה התביעה יכלה להידחות גם מבלי שהוגשה כזאת חוות דעת, נאותה החברה להסכים בעיקר מאחר וידעה שהפעילות העיסקית שלה היא פעילות לגיטימית ואין כל בסיס לטענות שהועלו נגדה בעיקר על ידי שגב אפריאט וחבריו בהם לירן פידל.

לאחר שעבר על כל החומרים שהיו בפניו, באופן יסודי ואובייקטיבי וללא כל משוא פנים קבע המומחה את שקבע באופן נחרץ וחד משמעי: 1. טודובום אינה הונאת פירמידה 2. טודובום אינה הונאת פונזי 3. טודובום אינה הונאה עסקית 4. לטודובום מוצר עובד וקיים 5. לטודובום מדיניות ביטולים הוגנת.

ובכך קיבל את כל טענות ההגנה ודחה את כל טענות התביעה.

יש לומר שהכרעה זו תשמש בכל יתר התביעות שמתנהלות בשנים האחרונות עם מי שטען שהחברה היא פירמידה פונזי וכיוצ"ב, בהם עו"ד כהן, צחי קנייבסקי, אנג'ל רוטמן, משה פרקש, בן שטרית, תאגיד השידור כאן 11 ועוד רבים.

נכון שעדין לא מדובר בפסק דין וגם לא בקביעה משפטית, אבל חוות הדעת מייצרת תשתית עובדתית שסותרת לחלוטין את כל מה שנטען ומכאן הדרך לקבלת עמדת החברה בכל התביעות קצרה.

אנחנו מקווים שעם מתן חוות הדעת, כל המשמיצים יחדלו מלעשות זאת, שהפגיעה המתמשכת בחברה ובשמה הטוב וגם בכל מי שקשור אליה תיפסק ויעלה בידינו לעסוק בעשייה ובהצלחה, ויש לא מעט לעשות עם כל מה שהשגנו.

החברה מקווה שמי שפרסם על החברה השמצות חסרות בסיס אלה יסיר את הפרסומים, ולא ידרש מיצוי הליכים נוסף בבתי המשפט.

https://bit.ly/3qLtsM9 הדוח המלא בקישור:


17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page